Privacy Policy

Privacy Policy | ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ผ่านเว็บไซต์ของ นครหลวง.คอม ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ นครหลวง.คอม ซึ่ง นครหลวง.คอม จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการของ เว็บไซต์ของ นครหลวง.คอม โดยเคร่งครัด

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

นครหลวง.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของท่าน เป็นหลัก

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลของท่านสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด โดย นครหลวง.คอม จะนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง นครหลวง.คอม จะจัดส่งถึงสมาชิก ทุกๆ เดือน หรือแล้วแต่โอกาส โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

นครหลวง.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

3.1 นครหลวง.คอม จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ นครหลวง.คอม เห็นสมควร

3.2 นครหลวง.คอม มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย

3.3 ในกรณีที่สมาชิก ละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น นครหลวง.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

Before-After use hairgrowth NAKORNLUANG

ภาพ ก่อน-หลัง ใช้ยาปลูกผมนครหลวงการแพทย์ ในการรักษาจริง ผมดกดำขึ้นจริง ลูกค้ากลับมามีความมั่นใจ ออกงานสั่งคมได้มั่นใจขึ้น มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น จนคนข้างๆ ทักCustomer-Review

รีวิวผู้สั่งสินค้ากับทางเรา นครหลวงการแพทย์ แน่นอนว่าท่านจะได้รับยาปลูกผมของแท้จากทาง นครหลวงการแพทย์ เพียงท่านกดสั่งในเว็บไซต์ โอนยอดเงินเท่านั้น ก็รอรับ ยาปลูกผมอยู่บ้านได้เลย ง่ายๆ ด้วยระบบที่ทางเราออกแบบไว้ง่ายแสนง่าย แค่ปลายนิ้ว หรือหากท่านสะดวก สั่งไลน์เราก็รับนะครับ