ปรับเปลี่ยนวันตรวจคนไข้ใหม่เป็น วันพุธ และ วันอาทิตย์

infomations

เปิดตรวจรักษาคนไข้ผมร่วง เฉพาะในวัน พุธ- อาทิตย์ เท่านั้น

โดยจะรับคนไข้เพียงวันละ 30 คิว สามารถจองคิวได้ 2 วิธีด้วยกัน

1. วิธีจองคิวรักษาผมร่วง โทร 024240536
คนไข้ประสงค์รักษาผมร่วง สามารถโทรติดต่อจองคิว วันต่อวันได้จำนวน 10 คิว/วัน โดยสามารถโทรได้ตั้งแต่ 09.30 น.เป็นต้นไป จนกว่าคิวจะเต็ม

2. วิธีจองคิวรักษาผมร่วง เดินทางมาคลินิก
คนไข้เดินทางมารับคิวเองที่คลินิก จำนวน 20 คิว/วัน โดยสามารถเดินทางมารับคิวที่หน้าคลินิกตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าคิวจะเต็ม
**จองคิววันต่อวันเท่านั้น ไม่มีการจองล่วงหน้า

update 23/05/2566