นครหลวงการแพทย์ ปรับเปลี่ยนยาสียาปลูกผม ชั่วคราว 08-11-2565

ข่าวสาร

เนื่องด้วยคนไข้มีการทำรายการเป็นจำนวนมาก จากการปรับราคายาปลูกผม นครหลวงการแพทย์ ปรับราคายาปลูกผม เริ่ม 1 ธันวาคม 2565 ทำให้ยาปลูกผมนั้นผลิตไม่เพียงพอต่อคนไข้ จึงปรับเพิ่มโรงงานการผลิต สำหรับยาปลูกผมบางตัว แต่ทั้งนี้เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนสี สีจะแตกต่างจากเดิม สีฟ้า เปลี่ยนเป็นสีชมพู (ชั่วคราว) โดยให้มีผลเริ่มตั้งแต่ 15/11/65 เป็นต้นไป ถึง 24/01/2566 สำหรับปริมาณตัวยาและสูตรยายังคงเหมือนเดิม ตามประวัติรักษาของคนไข้ตาม OPD เดิม

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วันเวลาทำการคลินิก

เปิดทำการ วันอาทิตย์-วันศุกร์ หยุดในวันเสาร์ 1 วัน เวลาเปิดทำการ 17.00-23.00 น.

ข้อมูลการติดต่อ

ได้ที่เบอร์ 02-424-0536 หรือ