นครหลวงการแพทย์-ปรับราคายาขึ้น-100-บาท-ตั้งแต่-1-ธันวาคม-2565-เป็นต้นไป

นครหลวงการแพทย์ ปรับราคายาปลูกผม เริ่ม 1 ธันวาคม 2565

ข่าวสาร

ขอแจ้งปรับราคายาปลูกผม เนื่องจากสภาวะสถานการณ์ปัจจุบันต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตสินค้าต้องมีการปรับราคาขึ้น จึงขอปรับราคาบางรายการโดยราคาใหม่ดังกล่าว ราคายาจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 100 บาท จะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้น ทั้งนี้คนไข้ซื้อยาราคาเดิมถึง 30 พฤศจิกายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณคนไข้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสินด้วยดีเสมอมา

วันเวลาทำการคลินิก

เปิดทำการ วันอาทิตย์-วันศุกร์ หยุดในวันเสาร์ 1 วัน เวลาเปิดทำการ 17.00-23.00 น.

ข้อมูลการติดต่อ

ได้ที่เบอร์ 02-424-0536 หรือ