การจองคิวพบแพทย์

จองคิวพบแพทย์ นครหลวงการแพทย์ สำหรับการจองคิวนั้นสามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ การรับบัตรคิวที่ คลินิกนครหลวงการแพทย์ หรืออีกวิธีหนึ่งที่จะนิยมกันมากในปัจจุบันคือการโทรศัพท์เพื่อจองคิวสำหรับการรักษาผมร่วงทั้งชายและหญิง โดยจะรับคิวในแต่ละวัน 60 คิว คลินิกจะเปิดทุกวันอาทิตย์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์ 1 วัน

ขั้นตอนการจองคิวรักษาผมร่วง

1. โทรจองคิวพบแพทย์ เบอร์โทร 02-4240536 เริ่มรับสาย เวลา 09.00น. จนกว่าคิวจะเต็ม
2. บอกเจ้าหน้าที่ว่าจองคิวแพทย์ แจ้งชื่อผู้ที่จะตรวจ ถามว่าได้คิวที่เท่าไหร่ ควรไปเวลาไหน
3. เมื่อมีผู้โทรจอง เต็มครบ 60 คิว จะไม่รับจอง (โทรติดยากเพราะแย่งกันโทร)
4. เดินทางไปที่คลินิคตอนเย็นตามเวลาที่นัด
5. แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ 2 ว่าจองคิวพบแพทย์ไว้แล้ว ได้คิวที่เท่าไร และแจ้งชื่อของท่าน
6. หากมาพบแพทย์ครั้งแรก เจ้าหน้าที่ จะให้กรอกประวัติ ลงทะเบียนทำแฟ้มประวัติผู้ป่วยใหม่
7. หากเป็นผู้ป่วยเก่า ยื่นบัตรผู้ป่วยให้ เจ้าหน้าที่ แจ้งว่าจองคิวพบแพทย์ไว้ เจ้าหน้าที่ จะหาแฟ้มประวัติผู้ป่วยเก่าให้
8. นั่งรอเรียกตรวจตามลำดับ (เจ้าหน้าที่ จะประกาศให้เข้าพบแพทย์ตามลำดับคิว)
9. แพทย์จะเริ่มตรวจคิวที่ 1 ประมาณ 2 ทุ่มครึ่ง
10. ตรวจไปเรื่อยๆ จนครบคิวสุดท้าย คิวที่ 60 (เวลาประมาณ 5 ทุ่มกว่า)
11. หลังจากตรวจเสร็จ ให้ออกมานั่งรอเรียกชื่อรับยา ที่เคาน์เตอร์ 1


วันเวลาทำการคลินิก

เปิดทำการ วันอาทิตย์-วันศุกร์ หยุดในวันเสาร์ 1 วัน เวลาเปิดทำการ 17.00-23.00 น.

ข้อมูลการติดต่อ

ได้ที่เบอร์ 02-424-0536 หรือ